سازه همسان تبریز 09141149818

دکتر بنا گذار

تبریز- نرسیده به میدان بسیج- ورودی سابق دانشگاه آزاد

تلفن:3339945-0411

فکس:3339943-0411

0914-114-9818

نام کارفرما: دکتر بنا گذار

آدرس :تبریز یاغچیان

متراژ: 500 متر مربع

ورق: Alumster

روش نصب : فیکسینگ / زیر سازی آهنی/

 پوشش درز انبساط : خود ورق

شروع :1387