سازه همسان تبریز 09141149818

ساختمان مرکزی شرکت خوشگوار آذربایجان

ساختمان مرکزی شرکت خوشگوار آذربایجان

آدرس : تبریز- خیابان حافظ

متراژ: 450متر مربع

ورق: alumaster

روش نصب : فیکسینگ / زیر سازی آهنی/ پوشش درز انبساط : خود ورق

شروع :1387

مدت اجرا: 32 روز