سازه همسان تبریز 09141149818

شروع نمای کامپوزیت بانک انصار شعبه شبستر

بانک انصار شعبه شبستر

متراژ:300 متر ( با طبقات)

درز انبساط: ندارد (کلیپس)

نوع ورق: alutile