سازه همسان تبریز 09141149818

بانک مهر اقتصاد هادی شهر

بانک مهر اقتصاد شعبه هادی شهر

300متر مربع

ورق : alubond usa

درز انبساط: سیلیکون