سازه همسان تبریز 09141149818

یکتا پخش

نام پروژه : یکتا پخش 

آدرس : تبریز سه راهی اهر داخل کوچه بتن آماده

متراژ: 3000 متر مربع

ورق: کد 126 a.s طلایی

روش نصب : فیکسینگ / زیر سازی آهنی/ پوشش درز انبساط : خود ورق