سازه همسان تبریز 09141149818

کارفرما: مهندس تمجیدی

کارفرما: مهندس تمجیدی

آدرس : تبریز- جاده شاه گلی- فلکه خیام

متراژ: 652 متر مربع

ورق: alubond

روش نصب : فیکسینگ / زیر سازی آهنی/ پوشش درز انبساط : خود ورق

شروع :1387

مدت اجرا: 52 روز