سازه همسان تبریز 09141149818

بانک مهر اقتصاد شعبه شبستر

شرکت سازه همسان تبریز

( مسئولیت محدود/ ش . ث30538)

تبریز- نرسیده به میدان بسیج- ورودی سابق دانشگاه آزاد

تلفن:3339945-0411

فکس:3339943-0411

0914-114-9818

مغفرت

نام پروژه : بانک مهر اقتصاد شعبه شبستر

آدرس : شبستر خ گلشن راز

متراژ: 650 متر مربع

ورق: کد101و121 alubond usa

روش نصب : فیکسینگ / زیر سازی آهنی/ پوشش درز انبساط : خود ورق

شروع :1388

مدت اجرا: 65 روز