سازه همسان تبریز 09141149818

کارفرما: آقای مجید نژاد

شرکت سازه همسان تبریز

( مسئولیت محدود/ ش . ث30538)

تبریز- نرسیده به میدان بسیج- ورودی سابق دانشگاه آزاد

تلفن:3339945-0411

فکس:3339943-0411

0914-114-9818

مغفرت

کارفرما: آقای مجید نژاد

آدرس : تبریز- کوی پرواز

متراژ: 720 متر مربع

ورق: alumaster+ toyo

روش نصب : فیکسینگ / زیر سازی آهنی/ پوشش درز انبساط : خود ورق

شروع :1388

مدت اجرا: 65 روز